H>A

1/353 »
tagged: 4minute  gifs  
Sep 26 + 213 notes » via 4-n-i-a © p-pominit
Reblog
tagged: CL  
Sep 26 + 506 notes » via clgifs © 21-ciel
Reblog
tagged: 2ne1  
Sep 26 + 3,093 notes » via ygladies © dorkyshidae
Reblog
tagged: Sohyun  
Sep 21 + 28 notes » via fuckyeahsohyun © fuckyeahsohyun
Reblog
tagged: 4minute  
Sep 06 + 610 notes » via jenlin21 © stopsojin
Reblog
tagged: Hyuna  gifs  
Sep 06 + 172 notes » via jenlin21 © jenlin21
Reblog
tagged: Hyuna  
Jul 22 + 563 notes » via birato-deactivated20131114 © birato-deactivated20131114
Reblog
tagged: Hyuna  
Jul 22 + 114 notes » via birato-deactivated20131114 © birato-deactivated20131114
Reblog
tagged: Bom  2NE1tv  
Jul 22 + 1,110 notes » via gd-krung © jiyonqs
Reblog
tagged: Minzy  
Jul 21 + 669 notes » via eromaknae © runningzoo
Reblog
Jul 20 + 304,417 notes » via voggy © k-oray
Reblog
tagged: Sohyun  Jiyoon  gifs  
Jul 17 + 170 notes » via 4minutegifs © 4minutegifs
Reblog
tagged: Dara  Bom  
Jul 11 + 250 notes » via gd-krung © l-jup
Reblog
tagged: gifs  funny  Sohyun  
Jul 10 + 170 notes » via fuckyeahsohyun © 4minutegifs
Reblog
tagged: 4minute  
Jul 02 + 350 notes » via 4minutegifs © 4minutegifs
Reblog